Стани доброволец

Персонална информация

Въведената информация е само за вътрешно ползване

 
Адреси
Настоящ адрес
 
Домашен адрес

Въведете само ако настоящия и домашният ви адрес се различават

 
Контакт в случай на спещност

Контактни данни на ваш близък за случай на спешност

 

Мотивация и Обща информация

Въведената информация е само за вътрешно ползване

Обяснете подробно
Защо решихте да станете доброволец?
С какво ще допринесете, като доброволец? (например: предишен опит от доброволчески групи)
Какъв опит очаквате да полуяите от участието си?

 

Какъв опит очаквате да получите от включването в доброволческата програма (подготовка / менторство / оценка)?

 

С какво очаквате или се надявате да Ви допринесе участието в доброволческата програма след приключването му?

 

Как обичате да прекарвате свободното си време?

 

Езици

 
Други езици

Въведете информация какви други езици владеете (ако владеете други)

 
Говорене
Писане
Четене
добро
средно
слабо
добро
средно
слабо
добро
средно
слабо
 

Допълнителна информация

Въведената информация е само за вътрешно ползване

Имате ли значими здравословни проблеми, които биха Ви попречили да участвате в доброволческата програма?Отговорност на доброволците е да се погрижат да са в добро физическо и психическо здраве, могат да пътуват и имат всички необходими ваксинации наложителни за дестинацията, за която пътуват

 
 

квалификации / работа / хобита (кратко описание):

 

Умения (напр. шофьорска книжка, работа с машини и т.н.):

 

Предишен опит като доброволец. Опишете, ако имате някакъв.

 

Предишни пътувания или периоди от време прекарани извън страната?

 

Имате ли застраховка и каква?

 

Специални желания/нужди (напр. специална диета, ще вземете дете с вас...):