Реализирани проекти по Еразъм+

Опит на организацията в изпълнението на проекти за 2013г.

 1. „Училище – мечта”  финансиран от НЦЕМПИ
 2. „Обединени цветове” финансиран от НЦЕМПИ
 3. „Цветна дъга” финансиран от Дирекция „Младежки дейности и  спорт” по Програма „Младежки проекти 2013” към Община Варна
 4.  „Децата на училището” финансиран от Дирекция „Младежки дейности и спорт” към Община Варна
 5.  „Млад градинар” финансиран от НССЕИВ към Министерски съвет

 

 1. Опит на организацията в изпълнение на проекти за 2014г.
 2. „Отворена врата” финансиран от НССЕИВ към Министерски съвет
 3. „Високо в небето“ финансиран от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ по Програмата на Община Варна „Младежки проекти 2014“
 4. „Деца на съдбата“ финансиран от Еразъм +

                    

Опит на организацията в изпълнение на проекти за 2015г.

 1. „Да говорим чрез изкуство“ финансиран по Програма на „Младежки дейности 2015“ към Дирекжия „Образование и младежки дейности“
 2. „Децата на гетото“ финансиран от Дирекция „Образование и младежки дейности“ към община Варна
 3. „Шатрата“, финансиран от Програма Еразъм +

 Опит на организацията в изпълнение на проекти за 2016г.

 1. "Училище - мечта" - финасиран по Програма Еразъм+, КД 1, сектор Младеж, Европейска доброволческа служба 

 Опит на организацията за 2017г.

 1. "Творчество на колела" - финасиран по Програма Еразъм+, КД 1, сектор Младеж, Европейска доброволческа служба 
 2. "Къщата на куклите" - финасиран по Програма Еразъм+, КД 1, сектор Младеж, Европейска доброволческа служба