Индивидуални консултации и психотерапия

Какво е индивидуална терапия?

В Когнитивно поведенческата психотерапия,  индивидуалната терапия може да бъде предоставена от регистриран психолог консултант, който е под наблюдението на супервизор или регистриран психотерапевт.  При индивидуалната терапия нашата цел е да помагаме и подкрепяме нашите клиенти, докато работят върху личните им цели. Индивидуалната терапия може да се приложи по няколко начина в зависимост от основните проблеми и подхода, който най-добре отговаря на тези нужди. Терапевтът работи с клиента си, за да разработи план за лечение, съобразен с това, който въз основа на изследвания ще бъде най-ефективен за постигане за всяка ситуация.

Примерите за ефективни лечения включват:

Когнитивно-поведенческа терапия
Когнитивна терапия, базирана на вниманието                                                                                                                                                                               

Как изглежда индивидуалната терапия?

Обикновено сесиите са с продължителност 60 минути. Препоръчително е посещениято при терапевт или консултант да са веднъж седмично. Първата сесия включва оценка на приема, където вашият терапевт ще събере информацията, необходима за разработване на план за работа, насочен към вашия представящ проблем. Оценката на приема помага на вас и вашия терапевт да откриете какъв е проблемът, защо проблемът е налице и как да го разрешите?

Може би се чудите колко сесии са необходими? Обикновено се препоръчват минимум 8 сесии, за да се постигнат положителни резултати и да се гарантира, че всички части на проблема или заболяването са засегнати. Въпреки това, вашият терапевт може да препоръча повече или по-малко сесии в зависимост от причината за консултация. 

При съвместния подход вашата обратна връзка е важна. Въпреки че вашият терапевт може да ви помогне в насочването на вашите сесии, заслужава да се отбележи, че вие ​​контролирате напредъка си. Ако установите, че определен подход не работи за вас, е да споделите това с вашия терапевт, за да може той да коригира интервенциите си според вашите предпочитания или да ви насочи към друг терапевт. Важно е да се значе, че терапевтичната връзка между клиент и терапевт е от особено значение. Ако тази връзка не се изгради в началото е трудно да се постигнат резултати. 

Цели за индивидуална терапия

Във всяка терапевтична сесия фокусът е върху работата за постигане на вашите цели, за да можете да отидете от мястото, където сте сега, до мястото, където бихте искали да бъдете. Фокусирайки се върху вашите силни страни, вашият терапевт ще ви помогне да развиете конкретни цели и да работите за да продължите напред. Някои от стъпките, включени в терапевтичния процес, са:

 • Осведомете проблема и вашите мисли за него;
 • Разработете цели, които ви поставят за успешно лечение;
 • Идентифицирайте стратегии и техники за справяне;
 • Научете нови умения за управление на емоции и поведение;
 • Съсредоточете се върху значими дейности;
 • Идентифицирайте и използвайте личните си силни страни;
 • Останете присъстващи;
 • Споделайте с вашия терапевт всичко което мислите, че е полезно за съвместната ви работа.

Предимства на индивидуалната терапия

Клиентите получават индивидуално внимание при индивидуалната терапия, където терапевтът е в състояние да бъде много задълбочен в разбирането на клиента си в дълбочина. Това означава, че нивото на анализ и лечение е по-интензивно и всеобхватно в сравнение с груповата терапия. Темпът на терапията е индивидуално съобразен с нуждите на всеки клиент и може да бъде ускорен или забавен в зависимост от напредъка и предпочитанията на клиента. 

Груповата Терапия също има много предимства . Тя предлага възможност както за оказване, така и за получаване на подкрепа от връстници, преминаващи през подобни ситуации. Изслушването на други с подобни проблеми може да улесни по-доброто самосъзнание.

Индивидуална оценка и лечение

Нашият екип от професионалисти във "Фамилен център Богдана" има обширно обучение по индивидуална терапия за деца, юноши и възрастни. Ние предлагаме психологическа оценка и лечение за следните състояния и притеснения:

 • Тревожни разстройства
 • Обсесивно-компулсивно разстройство ( ОКР )
 • Обсесивно-компулсивно личностно разстройство (OCPD)
 • Фобии
 • Тревожно разстройство при раздяла
 • Депресия
 • Биполярно афективно разстройство
 • Посттравматично стресово разстройство (ПТСР)
 • Контрол на гнева
 • Скръб
 • Безсъние
 • Личностни разстройства като гранично личностно разстройство
 • Взаимоотношения и междуличностни проблеми
 • Домашно насилие
 • Стрес, свързан с работата
 • Управление на стреса
 • Социални умения
 • Поставяне на цели
 • Личностно развитие
 • Хранителни нарушения (ХН)
 • Деца и младежи с девиантно поведение 
 • Семейно консултиране 
 • Проблеми при развод 
 • Отчуждени родители
 • Отчуждени деца