Екип

Ние сме млади професионалисти и работим с ентусиазъм като използваме индивидуален подход към всяко дете и възрастен.

Нашата мисия е да създадем иновативен подход за работа с детето и неговото семейство.

В нашата организация работят: трима психолози, юрист, здравен медиатор и социален работник. Всяка година при нас идват доброволци по Програма Еразъм+, които ни помагат в работата ни с децата. Сътрудничим си с община Аксаково, като нашите доброволци са концентрирани предимно в училищата на с. Въглен и с. Кичево.

От 2019 година социалната ни програма е насочена предимно в с. Белгун, общ. Каварна, обл Добрич. Ние подпомагаме ученици и детската градина в с. Септемврийци и с. Спасово с играчки и дрехи за децата.

Нашето внимание е насочено към детето и неговото семейство.

Екипът на сдружение Василица периодично преминава през различни обучения.

Какво можем да ви предложим?

Building 700h250Тиймбилдинг - нашият екип може да помогне на вашият екип. Ние използваме естествената среда за да помогнем на екипът ви да се сполоти и да заработи. 

В годините на работа се спряхме на външната среда, защото тя спомага на хората да се отпуснат и да работят. Нашата среда позовлява да се изработят различни концепции за работа. И разбира се, да ви дадем възможност в неформална обстановка да разговаряте и да решавате Заедно. 

Обучения:088

Обучения на екипа и супервизия 

Обучения за деца и тийн

Обучения за родители

Програма "Клас"

Юридическа консултация                                                         Unnamed

В сдружение Василица разчитаме на юрист, който може:

 - да предложи юридическа консултация

- обучения 

 - Медиация 

Представяме ви основният екип на сдружение Василица

   PalabГалина Палабуюк

Казвам се Галина Палабуюк - председател на сдружение Василица, психолог-консултант в когнитивно поведенческата школа. Моето развитие е насочено към дисфункционалното поведение на младите хора. Вниманието ми е насочено към семейството. Харесвам да разглеждам цялата система и как тя функционира. Към момента работя и в Терапевтична общност за работа със зависимости.

Работата ми в сдружение Василица е насочена към планиране на инициативи. 
Yordanova 

Мариана Йорданова
Казвам се Мариана Йорданова - Член на УС на сдружение Василица, психолог-консултант в когнитивно-поведенческата школа. През последните три години съм се посветила на работата си с деца и техните семейства. Интересите ми са в областта на генерализираните разстройства на развитието и ранната интервенция. Към момента съм студент по логопедия и имам желание да се развивам в тази посока. Децата се развиват много бързо, но промяната изисква време и усилия както от страна на семейството, така и на терапевта. Вярвам, че всяко дете заслужава да порасне щастливо и че всяка семейна ситуация може да се подобри съществено.

Koleva
  Адвокат Ани Колева