Фамилен център Богдана

Bogdana

„Фамилен център Богдана“ е създаден в памет на Богдана Палабуюк 20.06.2019г. – 23.08.2021г.

Богдана е осиновено дете, което за краткият си живот премина през няколко изоставяния. Дете, което докосна сърцата на много хора и пред очите ни се промени. Ние и дадохме много любов, внимание и грижи. Боги стана детето на Василица.

Нейните малки уроци промениха пред очите ни много хора. За краткият си живот, тя стана любимка на хиляди хора с нейната мощна усмивка и любов към всички живи същества. Дълбокият и мъдър поглед на Богдана никога няма да бъде забравен.

През 2020 година сдружение Василица създаде Менторска програма за младежи с дисфункционално поведение. Както и Академия за родители.

Нашата мисия

Ние сме екип от психолози, логопеди, адвокати и социални работници. Нашата организация е водеща в предоставянето на услуги, свързани с цялостното развитие на детето и неговото семейство. Ние разглеждаме не само проблема, а цялата семейна система. От 2019 година екипът на сдружение Василица работи в посока на Отговорното родителство или така наречената родителска отговорност. Ние подкрепяме семействата, които са в процес на развод, като предоставяме юридическа, психологична подкрепа или медиация.

Във „Фамилен център Богдана“ ние работим за промяна на нагласите не само на родителите, но и за промяна на нагласите на учителите, работещи в училищното и предучилищното възпитание. Периодично провеждаме срещи с родители, учители и отговорни за развитието на детето институции.

Екипът на сдружение Василица е на мнение, че проблемите на родителите и семействата трябва да се разглеждат като отделна семейна политика и да се обхваща цялата семейна система, а не както досега да се работи в сферата на социалната политика. Динамиката на семейната система изпреварва законодателя и често тромавата процедура не обхваща „боледуването“ на системата.

Екипът на сдружение Василица се обедини около идеята за създаване на „Фамилен център Богдана“, който да бъде в помощ на детето и неговото семейство. В центъра ние ще продължим досегашната си работа, но с много повече енергия и насоченост към родителите и подкрепа на семействата.

Мерки срещу Covid 19

Уважаеми клиенти,

във връзка с пандемията от Covid 19 Ви уведомяваме, че „Фамилен център Богдана“ взема следните мерки за ограничаване на заразяването на територията на центъра:

  1. Индивидуалните консултации и психотерапия се осъществяват само с носене на маски и от страна на специалиста и от страна на клиента;
  2. Водещите на групи и участниците в групи работят с маски през цялото време;
  3. Помещенията се дизенфикцират след провеждане на всяка група – чрез използване на антибактериални препарати във всички помещения;
  4. Задължителна дезинфекция на ръцете на влизащите на територията на центъра;
  5. В центъра не се допускат лица с изявени симптоми на респираторно заболяване;
  6. В рамките на центъра не се допускат придружители;
  7. Непълнолетните лица се посрещат на външната врата на центъра и се изпращат отново там. И двете посоки го придружава специалист на центъра.

Придружител на лицето е длъжен да предаде и след това да посрещне детето до входната врата на центъра.

Последни новини